Curatoruppdrag

Gläntan – en plats för samtida konsthantverk

6 oktober 2022–13 januari 2023 i Stockholm

19–22 maj 2022 i Malmö

En utställning för Konsthantverkscentrum som initialt visades under Southern Swedish Design Days på Lokstallarna i Malmö och därefter på Konsthantverkscentrum under Stockholm Craft Week.

I en orolig tid av klimatförändringar uppenbarar sig Gläntan, en utställning med samtida konsthantverk, som en fristad och ett slags motpol till vår tids flöde av massproducerade objekt. Bland verken i utställningen är handens språk tydligt. Den konstnärliga tolkningen tillsammans med teknisk skicklighet skapar en närhet till materialet och bjuder på taktila verk med stark närvaro.

Gläntan.

I den täta skogen full av massproducerade saker ljusnar det plötsligt

och en glänta uppenbarar sig.

Ljuset silas mellan träden och därinne anas en berättelse. 

Det är en stilla plats av andra sorters föremål, en där handens språk får tala.

Därinne mellan träden finns en kunskap, djupare än rötterna.

I den snåriga skogen av valmöjligheter skriker inte konsthantverket högst,

Men det finns där, lågmält viskande att här finns något mer – 

en berättelse om tid och omsorg, och en stark materialitet,

som ger en närvaro i objekten där handens spår kan anas.

G.T. Wallén – hantverk och donation

27 augusti–9 september 2022

Wallénhallen, Leksands Folkhögskola, Leksand

Leksands Folkhögskola skapades efter en donation av konstnären Gustaf Theodor Wallén med motiveringen att skolan skulle vara en plats där ungdomar ”erhålla handledning i att hantera verktyg, lära sig handteckning och linjalritning för hantverk, eller vad de själva önska bliva eller göra, för att utbildas till dugliga hantverkare och goda människor”.

Utställningen handlar om Gustaf Theodor Wallén och vad hans donation har betytt för kommande konsthantverkare, konstnärer och hantverkare på deras väg för att bli de utövare och människor de sedan blev.

Det görs genom att i en del av utställningen visa Walléns måleri och modellstudier, men också med exempel på hans hantverkskunnande och intresse. 

I en annan del av utställningen medverkar tidigare och nuvarande lärare på Leksands folkhögskola, vilka några av dem började sina resor som elever just här. De visar verk inom keramik, silversmide, bokbinderi och konst.

Konsthantverkarna Drömmer

28 maj–18 juni 2022

Medlemsutställning för Konsthantverkarna, Stockholm

Konsthantverkarna har fyllt 70 år – men vad kommer härnäst?

Årets medlemsutställning tar avstamp i det faktum att föreningen uppnått den aktningsvärda åldern av 70 år. Men vad händer sen? Vart är vi på väg? Varför finns vi? Vad drömmer vi om? Personligen eller för samhället i stort?

Att vara en skapande människa, vad gör det med oss? Kanske ger det oss en mening, en jordning, en förankring i tid och rum och plats. I bästa fall ger det oss ”flow” och en känsla av att tiden står still, att vara ett med sitt material eller verktyg, när verktyget blir en förlängning av kroppen. När tanke och hand blir ett.

Att ta sig tid att göra något som tar oerhört lång tid kan nästan kännas som en motståndshandling i dag. Men kanske börjar tiden komma ifatt oss, kanske är vår kunskap viktigare än någonsin? Börjar vi komma tillbaka till cirkelns början, med de handgjorda föremålen som ett allt viktigare alternativ? Kan vi erbjuda en återkoppling till ursprunget, materialen, hantverksskickligheten för att överleva på jorden? Vad är det som gör oss som konsthantverkare relevanta i dag och framöver? Vad är det vi kan erbjuda som samhället behöver i denna snabba, hetsiga, digitala tid? Vi hoppas och tror att konsthantverket behövs mer än någonsin.

Medlemsutställningen ”Konsthantverkarna Drömmer” blir en myllrande färgrik explosion av konstnärliga uttryck, personligheter, viljor och visioner. Om jubileumsutställningen var sober, stillsam, vacker och demokratisk – värdig en 70–åring, så blir denna rörig, kanske lite punkig och under utveckling – mer som tonåringen som söker sin väg framåt.

SWE